Het Fries jacht 'Mercurius' in het boek "Het Friesche jacht" van Dr. ir. J. Vermeer