Geschiedenis Fries jacht de 'Mercurius' in het Stamboek